Rechtsgebieden

Een rechtsgebied is een categorie waarbinnen een specifieke case valt. Er zijn geen vaste regels over categorisering dus verschillen mensen nogal van mening over hoe de rechtsgebieden precies in te delen. In dit artikel geven wij dus een indeling om het iets overzichtelijker te maken maar over deze indeling mag gediscussieerd worden.

Publiekrecht en privaatrecht
De eerste verdeling maken we in privaatrecht en publiekrecht. Deze verdeling is redelijk onomstreden en ziet er als volgt uit. In het geval van publiekrecht gaat het om de relatie tussen burgers en/of bedrijven aan de ene kant en de overheid aan de andere. Wanneer we het hebben over privaatrecht dan hebben we het over burgers en/of bedrijven aan beide zijden.

Publiekrechtelijke rechtsgebieden
Zoals zojuist besproken staat bij het publiekrecht de overheid aan een van de zijden. De overheid bestaat niet alleen uit alle mensen in Den Haag maar ook bijvoorbeeld alle gemeenten en bijvoorbeeld de DUO en de AFM. ER zijn dus heel veel overheidsinstelling en deze vallen allemaal onder het publiekrecht. Voorbeelden hiervan zijn:

Strafrecht
Bestuursrecht
Staatsrecht
Fiscaalrecht

Privaatrechtelijke rechtsgebieden
Daarnaast hebben we dus ook nog het privaatrecht. Het privaatrecht is van toepassing op burgers en/of bedrijven aan beide zijden. Het privaatrecht is dan ook meestal veel meer op de voorgrond tredend in het normale economische verkeer. Waar over het publiekrecht nog enige overeenstemming kan ontstaan tussen juristen, is dat bij de indeling in rechtsgebieden in het privaatrecht eigenlijk niet meer het geval. Hieronder een overzicht van welk rechtsgebieden we zoal kunnen onderscheiden binnen het privaatrecht:

Vermogensrecht
Handelsrecht
Ondernemingsrecht
Personen- en familierecht
Arbeidsrecht Amsterdam

Zoals eerder genoemd is kan over deze indeling worden gediscussieerd worden maar het helpt de lezer hopelijk wel om een inzicht te krijgen in hoe de verschillende rechtsgebieden zijn ingedeeld.